Logo

Nemocniční informační systém IKIS zlepšuje zdravotnickou péči o pacienty ve skupině AGEL i mimo ni již od roku 2007

+420 702 284 080

IKIS®

Implementace IKIS®

  • Rychlá a precizní implementace s prioritou minimalizace chyb a minimálním omezením při nasazení systému IKIS®
  • Délka implementace cca 3 – 4 měsíce (dle velikosti ZZ)
  • Náhrada NIS metodou tzv. velkého třesku – během jednoho dne je spuštěn ostrý provoz  nového systému v celé nemocnici

Průběh uvedení IKIS® do ostrého provozu

Mezi hlavní přednosti systému patří zajištění požadovaných funkcí a harmonizace procesů ve zdravotnických zařízeních skupiny AGEL, bezpečnost, centralizovaná architektura systému a moderní technologie – ORACLE a JAVA. Tyto přednosti umožňují jednoduchou dostupnost a sdílení informací napříč skupinou AGEL. Vytvářejí předpoklad pro vyšší míru zabezpečení informací a efektivnější implementaci, provoz a údržbu informačních systémů.


Implementační postup

  • Projekt je rozdělen do etap a na logické celky pro přehlednější a efektivnější řízení.
  • Projektový tým má jasně definované role a každý člen zná svá práva a povinnosti a ví kam eskalovat příp. incidenty.
  • Do projektu je aktivně zapojen odběratel (nemocnice).
  • Sledují se a evidují rizika, požadavky na změnu (a jejich projednávání)
  • Pravidelnými schůzkami řídícího orgánu jsou evidovány milníky a kontrolní body a sleduje se průběžný stavu projektu
  • Zapracovávají se zkušeností z předchozích projektů – např. změny v rozsahu a obsahu školení
  • Zřizuje se call centrum pro podporu uživatelů

Etapy implementace

.

 

Analýza – analýza a mapování procesů v daném ZZ. Výstupem je dokument Plán projektu – podklady pro další etapy.

Konfigurace – nastavení systému tak, aby odpovídal zjištěním z předchozí etapy.

Školení – školení uživatelů, od toho okamžiku uživatelé mohou systém zkoušet na zkušební verzi již v konfiguraci, která se cca z 90% blíží tomu, jak bude fungovat v ostrém provozu.

Migrace dat – příprava migrace dat (spolupráce s dodavatelem původního NIS a práce na importech), validace na straně správnosti a úplnosti.

Spuštění ostrého provozu – spuštění provozu, ostré migrace dat, zahájení intenzivní podpory (call centrum).

Akceptace – ukončovací etapa projektu, příprava akceptačního protokolu s případnými výhradami a připomínkami ke změnám.