Logo

Nemocniční informační systém IKIS zlepšuje zdravotnickou péči o pacienty ve skupině AGEL i mimo ni již od roku 2007

+420 702 284 080

IKIS®

IKIS® - Integrovaný Klinický Informační Systém


IKIS® byl vyvinut na základě zkušeností s provozem stávajících nemocničních informačních systémů a koncipován tak, aby mohl plnohodnotně nahrazovat stávající řešení v nemocnicích. Přitom ovšem nabízí navíc nové unikátní rysy, vycházející jak ze současných potřeb českého zdravotnictví, tak z akceptace současných světových trendů zdravotnické informatiky:

Propojení zdravotnických zařízení/pracovišť v jednom informačním celku

Jako první systém v České republice je IKIS® opravdu regionálním systémem, který funkčně i technologicky plnohodnotně zvládá on-line propojení různých zdravotnických pracovišť nebo zařízení. Toto propojení se týká jak administrativních a výkaznických dat, tak vzájemné komunikace těchto zařízení ohledně klinických dat pacienta a zasílání žádanek a nálezů. Unikátní řešení přístupových práv přitom dovoluje správu přístupů jednotlivých pracovišť a uživatelů tak, aby byly plně respektovány zásady ochrany osobních dat. Systém umožňuje snadnou integraci výkaznických dat a provozních statistik více zdravotnických zařízení, současně ale umožňuje začlenit do systému i partnerská zdravotnická zařízení způsobem, který umožňuje oddělit citlivá klinická i ekonomická data jednotlivých zdravotnických zařízení.

Strukturovaná elektronická dokumentace jako nástroj zvyšování kvality péče

IKIS® respektuje, umožňuje zdravotnickým zařízením plynulý a nenásilný přechod ke strukturované zdravotnické dokumentaci všude tam, kde je to účelné. V IKIS® je možné vytvářet pro jednotlivá zařízení a pracoviště vlastní strukturované klinické dokumenty. Tyto dokumenty nabízejí zdravotníkům o mnoho vyšší komfort práce než čistě textové záznamy, především mnohem rychlejší vyhledání konkrétní klinické informace. Strukturovaná dokumentace je i silným nástrojem standardizace a řízení kvality zdravotnických pracovišť a významně zlepšuje průkaznost dokumentace v případě právních sporů i ve vztahu k pojišťovnám. V systému IKIS® jsou integrovány nástroje na podepisování dokumentů zaručeným elektronickým podpisem, což je podmínkou pro vedení plně elektronické dokumentace.

Inteligentní formuláře zdravotní dokumentace

Vedení zdravotnické dokumentace je často pro uživatele jiných systémů náročné dohledáváním a skládáním různých typů informací z různých jiných dokumentů. Systém IKIS® v řadě formulářů nabízí  algoritmy, které již při otevření dokumentu automaticky vkládají  informace, které by uživatel jinak musel vyhledávat a přenášet z jiných zdrojů. Zdravotní dokument se tak částečně sestaví z dříve získaných informací automaticky, což významně zvyšuje ergonomii a efektivitu práce s dokumentací.

Objem zpracovávaných dat v jedné databázi IKIS®:

  • V databázi uloženo cca 1 500 000 pacientů, ·
  • 45 000 000 zdravotnických dokumentů a laboratorních výsledků,
  • 1 800 000 hospitalizací,
  • 25 000 000 ambulantních návštěv (včetně RDG vyšetření, operací apod.),
  • 32 000 000 dokladů pro zdravotní pojišťovny,

Měsíčně zpracováváno průměrně 520 000 dokladů pro zdravotní pojišťovny.


Kam dál