Logo

Nemocniční informační systém IKIS zlepšuje zdravotnickou péči o pacienty ve skupině AGEL i mimo ni již od roku 2007

+420 702 284 080

IKIS®

Pro management nemocnice

IKIS® – nemocnice zcela pod kontrolou

IKIS® (Integrovaný klinický informační systém) je informační systém pro nemocniční i ambulantní zdravotnická zařízení. Může být provozován v rámci jednotlivých subjektů, ale dokáže sloužit také sdílení dat v rámci krajských či soukromých holdingů.

IKIS® obsahuje nejen veškeré agendy nutné k řízení procesů zdravotnického zařízení – tvorbu a sdílení zdravotnické dokumentace, sledování produkce, vykazování péče, podporu administrativních činností. Současně je také důležitým zdrojem informací pro manažerské řízení – a to operativní i strategické – a to i v případě, že je provozován v rámci jednoho zařízení.

Krajské zdravotní holdingy a řetězce privátních poskytovatelů zdravotní péče nejlépe využijí architektury jednotné centrální databáze IKIS®. Unikátní a bezpečný model ukládání dat všech zdravotnických zařízení holdingu na jednom serveru umožní on-line přístup ke všem informacím, ke kterým má uživatel nastavená práva. Toto propojení se týká jak administrativních dat, tak vzájemného sdílení klinických dat pacienta s možností zasílání žádanek a nálezů. IKIS plně respektuje zásady ochrany osobních dat.