Logo

Nemocniční informační systém IKIS zlepšuje zdravotnickou péči o pacienty ve skupině AGEL i mimo ni již od roku 2007

+420 702 284 080

O Společnosti

Společnost Medical Systems a.s.

vznikla v roce 2005 jako dceřiná společnost AGEL a.s. za účelem systémové integrace zdravotnických zařízení skupiny AGEL a.s. - největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě. V současné době provozuje v České republice jedenáct nemocnic a několik dalších zdravotnických zařízení. Především funguje v oblasti Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Každoročně je pak v nemocnicích skupiny AGEL hospitalizováno víc než 126 tisíc pacientů. Skupina AGEL od roku 2006 působí prostřednictvím své dceřiné společnosti AGEL SK a.s, i na Slovensku, kde také provozuje 7 nemocnic.

Společnost Medical Systems a.s. je orientována na systémovou integraci a poskytování poradenských a IT služeb v oblasti zdravotnictví a zdravotních pojišťoven s vysokou přidanou hodnotou. Nosným produktem Medical Systems a.s. je Integrovaný Klinický Informační Systém IKIS®. Tento systém je významný pro skupinu AGEL z hlediska udržení know-how v oblasti zdravotnických informačních systémů a manažerského řízení uvnitř skupiny, nezávislosti skupiny v oblasti správy informací a přístupu k důležitým informacím.