Logo

Nemocniční informační systém IKIS zlepšuje zdravotnickou péči o pacienty ve skupině AGEL i mimo ni již od roku 2007

+420 702 284 080

O Společnosti

Nové moduly systému IKIS

23.10.2019

IKIS se neustále vyvíjí, aby odpovídal požadavkům uživatelů zdravotnických zařízení, ale také požadavkům trhu v oblasti zdravotních informačních technologií.

Nově může systém využívat modul Upozornění pacienta, který upozorňuje na nějakou událost či skutečnost, která nastala či nenastala nebo by nastat měla (úkol). Toto upozornění se zobrazuje ve štítku (vizitka) pacienta jako ikona. Toto řešení zároveň umožňuje informovat uživatele, jestli je u pacienta evidován např. záznam o poskytování informací. Personál tak nemusí opakovaně zjišťovat, jestli tento záznam již u pacienta existuje nebo jeho aktuálnost.

Další aplikací, kterou mohou uživatelé IKIS využít, je webové objednávání a plánování vyšetření pacientů ve zdravotnických zařízeních. Ta usnadňuje měření a vyhodnocování kvality péče o pacienty v souvislosti s plánováním a prováděním vyšetření. Umožňuje personálu vyhledávat volné termíny pro dané vyšetření napříč zařízením, a to i pro sady několika různých vyšetřeni. Funkcionalitu lze také využít pro podporu procesu vyvolávání pacientů a řízení front čekajících pacientů, včetně přeposílání mezi ambulancemi, vyšetřovnami, přístroji. Je možné také rozšíření o funkce on-line rezervace termínů pro pacienty nebo externí (spolupracující) lékaře nebo zdravotnická zařízení.

zpět na novinky