Logo

Nemocniční informační systém IKIS zlepšuje zdravotnickou péči o pacienty ve skupině AGEL i mimo ni již od roku 2007

+420 702 284 080

O Společnosti

IKIS umožňuje strukturované zadání medikace pacienta

17.9.2018

IKIS rozvíjí strukturované zadávání údajů do dokumentace i pro medikace pacienta. Informace o léčivech pacienta se tak stávají mnohem přehlednější a práce s těmito daty je pak pro zdravotnický personál jednodušší. Pro maximální využití a účelnost v provozu se na vývoji funkcionality podílela samotná zdravotnická zařízení.

Medikační komponentu lze využít v ambulantním dokumentu (farmakologická anamnéza) i hospitalizačním dekurzu a je možné nastavit vzájemný přenos údajů. Strukturovaně zadaná farmakologická anamnéza se přenáší ve stejné komponentě, v jaké následně na lůžkách probíhá ordinace léčiv. Komponenta pro ordinace léků může být nastavena pro různá pracoviště různě, lišit se může v zobrazených sloupcích, nastavení přenosu údajů mezi dokumenty.

Výhody strukturovaného zadávání léčiv:

  • Zlepšení přehlednosti dokumentace
  • Prevence chyb při podání
  • Ulehčení práce lékařům při ordinaci
  • Zvýšení bezpečnosti léčby (kontrola interakcí, kontraindikací a duplicit)
  • Možnost orientačního sledování počtu předepsaných léků na pracovištích.

Součástí řešení je také zapojení databáze interakcí léčivých přípravků. Interakce se posuzují mezi ordinovanými medikacemi pacienta a také mezi ordinovanými a běžně užívanými léky. Významně se tímto snižuje riziko vzniku nežádoucích komplikací a další léčby.

V rámci strukturované medikace je možné také zadávat infuze (nosné roztoky s vybranými aditivy / komponentami) s libovolným počtem komponent jedné infuze.

zpět na novinky