Logo

Nemocniční informační systém IKIS zlepšuje zdravotnickou péči o pacienty ve skupině AGEL i mimo ni již od roku 2007

+420 702 284 080

O Společnosti

Uživatelé Klinického informačního systému IKIS ovlivňují další rozvoj systému

20.12.2016

Odborný poradní tým uživatelů IKIS přímo ovlivňuje a plánuje další rozvoj systému. Tým připravil „Dlouhodobou strategií rozvoje IKIS“ ze které vycházejí roční podrobné plány.

IKIS je nyní velmi kvalitním produktem pro oblast nemocničních informačních systémů (NIS) a lze konstatovat, že svou funkcionalitou pokrývá všechny požadavky nemocnic na moderní informační systém. IKIS včetně klinické části je nyní provozován v šestnácti nemocnicích skupiny AGEL, v plném rozsahu využívá IKIS® také Městská nemocnice v Jablonci nad Nisou. Další rozvoj systému je přímo ovlivňován také uživateli systému díky ustanovenému Odbornému poradnímu týmu, kde se setkávají vybraní specialisté s týmem IKIS a rozhodují o jeho dalším rozvoji. Tým připravil „Dlouhodobou strategií rozvoje IKIS“ na období dalších minimálně sedm let (do roku 2023), ze které vycházejí následně roční podrobné plány. Tuto koncepci vedení skupiny schválilo, a nyní tak udává základní dlouhodobé cíle rozvoje informačního systému. IKIS® tak bude i v dalším období nadále rozvíjen o nové funkcionality, které pokrývající požadavky na moderní klinický informační systém.

zpět na novinky