Logo

Nemocniční informační systém IKIS zlepšuje zdravotnickou péči o pacienty ve skupině AGEL i mimo ni již od roku 2007

+420 702 284 080

O Společnosti

V Olomouci se konala celostátní odborná konference o řízení zdravotnických zařízení

24.10.2014

Koncem října uspořádala společnost Medical Systems, člen skupiny AGEL, v hotelu NH Congress Hotel Olomouc již druhý ročník odborné konference krajského zdravotnictví s názvem Řízení zdravotnických zařízení, regionálních a krajských zdravotnických celků a jejich informační podpora. Celostátní odborné platformy určené k setkávání zástupců krajského zdravotnictví se zúčastnilo zhruba 150 předních představitelů krajů, nejvyššího managementu zdravotnických holdingů a zdravotnických zařízení, ministerstva zdravotnictví a významných zdravotních pojišťoven.

„Cílem odborné konference byla výměna praktických zkušeností z oblasti efektivního řízení nemocnic a zdravotnictví v regionech, praktické zkušenosti z realizovaných projektů, aktuální informace od předních zástupců ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Velmi diskutovanými tématy konference byla mimo jiné i informační podpora řízení zdravotnických zařízení, manažerské a klinické informační systémy a bezpečná výměna informací mezi zdravotnickými zařízeními,“ uvedla manažerka společnosti Medical Systems Ing. Eva Chmelová.

Odborná konference byla pořádána pod záštitou MUDr. Michaela Fischera, náměstka hejtmana Olomouckého kraje, který ji zahájil úvodní přednáškou. Poté prezentovali zástupci jednotlivých krajů aktuální stav zdravotnictví v jejich regionu. „Na konferenci zazněla celá řada zajímavých přednášek, přičemž k nejzajímavějším patřilo například vystoupeníIng. Petra Rudzana, místopředsedy představenstev jednotlivých pardubických krajských nemocnic, s přednáškou Zkušenosti s procesem fúze krajských nemocnic, nebo náměstka hejtmana Zlínského krajeMUDr. Lubomíra Nečase s příspěvkem Změny v řízení krajských nemocnic Zlínského kraje,“ sdělila Eva Chmelová a dodala, že v průběhu konference si její účastníci také vyměnili zkušenosti z oblasti efektivního řízení svých zdravotnických zařízení.

„Osobně mě velmi těší velký zájem účastníků konference z řad krajů, kteří mi v průběhu konference sdělovali, že setkávání na úrovni této krajské zdravotnické platformy jim zde opravdu chybělo a ocenili zajímavý program konference. A po skončení se u nás již hlásili, že by v příštím roce rádi vystoupili na konferenci s příspěvkem za svůj kraj. A to je pro nás největší ocenění naší práce,“ dodala závěrem Eva Chmelová.

zpět na novinky